avoinna
ke-la12-18
su12-16
FacebookInstagram
Tutustu taiteilijaan: Laura Tahvanainen


“Taide on polku, ja jos tuntee paloa seurata tuota polkua se ei voi johtaa hukkaan.”

Laura Tahvanainen on kuvataiteilija
..

Tutustu taiteilijaan: Laura Tahvanainen


“Taide on polku, ja jos tuntee paloa seurata tuota polkua se ei voi johtaa hukkaan.”

Laura Tahvanainen on kuvataiteilija
joka kokee intohimon taiteen tekemiseen merkittävänä voimavarana elämässään paitsi itseilmaisun muotona, niin myös maailman jäsentämisen apuvälineenä sekä yhtenä kommunikaation välineenä. Tahvanaisen taide ei hänen itsensä mukaan noudata nykytaiteelle tyypillisiä trendejä, vaan on jossain määrin hyvin perinteistä; voisi jopa väittää modernia - ei postmodernia - taidetta.


Laura Tahvanaisen muutettua Rovaniemeltä Turkuun ovat luontoaiheet puskeneet hänen kuviinsa entistä voimakkaammin. Muutto Pohjoisen luonnon syleilystä kaupunkiin herätti tarpeen tarkastella ihmisen ja luonnon välistä suhdetta syvemmin ja työskentely on herättänyt ajatuksia Suomen luonnon tilasta.

“Monen tuntema suomalainen metsä on todellisuudessa suurilta osin tasalaatuista talousmetsää, ihmisen istuttamaa, ihmisen hallitsemaa, jota hakkuuaukeat rytmittävät. Suomalaista ikimetsää näkee lähinnä vain kansallispuistoissa. Mutta kuinka satumaista se onkaan!”

Taiteilijan viimeaikaista työskentelyä onkin ohjannut tarve tunnelmoida näissä taianomaisissa metsäkuvissa, jotka ovat kuin haavekuvia, tai kun elämättömiä muistoja, joissa ihminen sulautuu osaksi maisemaa ja on vapaa hektisen elämän sekasorrosta. Tahvanaisen teoksissa seikkailevat eläinhahmot viittaavat usein ihmisen intuitiiviseen puoleen, ’järki minän’ vastakohtaan, tai vapauteen. Kuviensa avulla taiteilija haluaa lempeästi muistuttaa ihmisen osallisuudesta ja vääjäämättömästä erottamattomuudesta luontoa kohtaan.

“Punaisena lankana ja laajana viitekehyksenä työskentelyssäni on kiinnostukseni ihmisyyden psykologiaan. Ihmiset moninaisina psykologisina olentoina ovat jossain määrin ikuisia arvoituksia paitsi itselleen, vielä suuremmissa määrin toisilleen. Näennäisen saman kuoren alla jokaisella meillä on oma suuri maailmansa. Elämme kuin kukin omissa fantasioissamme, joissa on yhtymäkohtia todellisuuteen.” Teoksissaan taiteilija leikkii näillä todellisuuksien rajapinnoilla. Symbolistisen ja ekspressiivisen ilmaisun avulla ja satumaisten maailmojen kautta hän etsii ja pohtii elämisen tapoja tässä jaetussa todellisuudessa.

“Otan taiteen hyvin vakavasti, mutta taiteen tekemisestä ei saisi koskaan tulla liian vakavaa.”

Vuosien aikana taidegrafiikka on kulminoitunut Laura Tahvanaisen läheisimmäksi tekniikaksi, mutta viime aikoina kiinnostus piirustukseen ja maalaukseen on nostanut päätään, minkä hän sanoo tuoneen raikkaita tuulahduksia tekemiseen.

“Nautin pitkästä aikaa vesiväreillä työskentelystä, maalauksen prosessinomaisuudesta, siitä, kuinka muste ja väri leviävät paperille osin hallitusti, osin hallitsemattomasti. Kuin luonnonvoima. Vesiväreillä maalaus on maalausta veden kanssa, vesi on maalarin lisäksi aktiivinen tekijä ja vaikuttaja maalauksen lopputulokseen.” Näiden teosten parissa Tahvanainen kokee olevansa jonkin uuden äärellä.

Tahvanainen pitää siitä miten toisinaan taiteellinen prosessi johdattaa tekijäänsä yllättäviinkin suuntiin, tuoden vaihtoehtoisia näkökulmia asioiden tarkasteluun. “Voisi sanoa, että ajattelen käsilläni. En halua henkilöityä liian vahvasti yhden tekniikan taiteilijaksi, vaan antaa luovuudelleni vapauden pulputa sieltä, mistä se kulloinkin sattuu luontevasti tulemaan,” Tahvanainen sanoo.

“Otan taiteen hyvin vakavasti, mutta taiteen tekemisestä ei saisi koskaan tulla liian vakavaa. Olen huomannut, että rohkeus on avainasemassa taiteen tekemisessä: Täytyy uskaltaa kokeilla vapaasti pelkäämättä epäonnistumisia. Tekemisessä tulisi pysyä aina tietynlainen kepeys, löytämisen ja tutkimisen ilo.”


Tahvanaisen yksityisnäyttely Galleria Kopiossa


Taide on Tahvanaiselle ehdottomasti elämäntapa

Laura Tahvanainen työskentelee mieluiten yksin, mikä on ajoittain haastavaa taidegrafiikan kanssa, sillä grafiikan työhuoneet ovat usein jaettuja. Puupiirroksia hän on tehnyt myös kotioloissa, sillä puupiirrostekniikalla on jossain määrin mahdollista tehdä niin. Viimeksi hän on työskennellyt grafiikan pajalla Jyväskylässä, ollessaan residenssissä Galleria Ratamossa syksyllä 2020.

Viimeiset puoli vuotta Tahvanainen on työskennellyt Wäinö Aaltosen museossa taideohjaajana, ja tänä aikana hän on työskennellyt taiteellisesti vain kotoa käsin. Tämäkin aika on osoittanut Tahvanaiselle että taiteen tekeminen on hänelle ehdottomasti elämäntapa.

“Päivätöistä huolimatta luova tekeminen pulppuaa vähän joka rakosesta, kun siihen on pienikin mahdollisuus. Taiteilija ei pääse karvoistaan,” hän sanoo. “Olen melko intensiivinen eläjä, mikä näkyy myös taiteen tekemisessä. Silloin kun on vauhti päällä, niin teoksia syntyy. Se on jonkinlainen flow-tila, jossa kädet tietävät mitä tekevät sen kummempia miettimättä. Tosin tuollaisia hetkiä usein edeltää pitkäjänteinen työskentely, pyörittely ja pohdinta aiheiden äärellä.”

Taidealalla haastavaksi Laura Tahvanainen kokee eritoten jatkuvan toimeentulosta kamppailun ja siitä aiheutuvat epävarmuuden tunteet. “Sanoisin, että rohkeuden lisäksi taiteilijan tärkeitä ominaisuuksia on epävarmuudensietokyky. On väärin, että nykypäivänäkin kuvataiteilija valmistuu ammattiin, josta ei käytännössä makseta palkkaa. Itselläni on sen suhteen onnellinen tilanne, että olen myös kuvataidekasvattaja, minkä myötä työmahdollisuuteni ovat laajemmat. Toisaalta välillä ärsyttää, että pitääkin olla tällainen taiteellinen intohimo, sillä jos muiden töiden takia (ja välttämättömän toimeentulon hankkimisen vuoksi) ei taiteilijuuttaan pääse toteuttamaan täydellä potentiaalilla, turhautuu ja ahdistuu. Onneksi taiteilijan toimeentulo on asia, josta on ollut enenevissä määrin julkista puhetta, ja tilanne on toivottavasti paranemaan päin.”

Inspiraatiota expressionismista ja symbolisesta ilmaisusta

Kysymykseen itseään puhuttelevista taiteilijoista Tahvanainen vastaa Suomen olevan ilahduttavan täynnä toinen toistaan upeampia kuvataiteilijoita ja että hänen tekisi mieli listata kaikki taiteilijaystävänsä. “Mutta nyt lähestynkin aihetta siltä kantilta, että ketkä taiteilijat ja mitkä näyttelyt ovat olleet henkilökohtaisesti merkittäviä tähänastisen polkuni varrella ohjaten minua suuntaan, jossa olen nyt. Ensinnäkin, Jaana Erkkilällä, taidegraafikolla ja taiteen professorilla on ollut suuri vaikutus työskentelyyni niin opettajana kuin kuvataiteilijana. Ihailen Jaanan symbolistista ilmaisua sekä värien käyttöä puupiirroksissa. Alkuaikoina hain paljon inspiraatiota myös saksalaisen ekspressionismin liikkeestä, taiteilijoista kuten Erich Heckel ja Karl Schmidt-Rottluff.”

Pohjoisen taiteen edustajista Tahvanaista puhuttelee eritoten Helena Junttilan symbolistinen ja ekspressiivinen ilmaisu, sekä näennäisen vaivaton viivankäyttö mustepiirustuksissaan. Jo edesmenneistä taiteilijoista Kalervo Palsa puhuttelee kuvakielellään, jossa on jotakin todella rehellistä, paljasta, raakaa ja lohdullista.

“Kansainvälisistä taidehistoriallisista vaikuttajista mieleeni ovat puolestaan erityisesti Marc Chagallin surrealistiset unenomaiset maailmat ja Picasson kubistiset teokset. Myös Matissen värikylläinen ilmaisu ja kepeä viiva kiehtoo. Vierailin Nizzassa Shagallin ja Matissen syntysijoilla heidän nimikkomuseoissaan, mikä vahvisti tunnetta. Mainittakoon vielä Hugo Simberg ja Edward Munch, joiden voimakkaan ekspressiivinen ja symbolinen ilmaisu ovat aina olleet mieleeni. Muutama vuosi sitten Ateneumissa oli Natalia Gontsarovan näyttely, joka teki minuun suuren vaikutuksen ja nousikin yhdeksi suosikkitaiteilijakseni. Gontsarova tunnetaan yhtenä venäläisen avantgarden johtohahmoista.”

Seuraavan kerran Laura Tahvanaisen teoksia voi nähdä Oranssi Ry:n järjestämässa Utopialabra- ryhmänäyttelyssä Helsingin Suvilahdessa 15-26.9.2021. Tahvanaiselta on mukana 84:stä pienestä puupiirroksesta koostuva teoskokonaisuus-installaatio. Turun Taidelainaamon valikoimassa Tahvanaisella on tällä hetkellä puupiirroksia ja litografiaa.


Natural entropy II


Laura Tahvanaisen terveiset teoksen ostajalle:

Sydämelliset kiitokset kaikille, jotka tarjoavat kodin teoksilleni. Kiitos myös teille, ketkä olette kiinnostuneita taiteestani. Kuvan kieli on minun kieleni, ja se, että joku haluaa omistaa teokseni, merkitsee minulle paljon. Jaamme teoksen äärellä jotakin yhteistä, kenties se on tunne, jota on hankala sanallistaa. Toisaalta ekspressiivinen taide synnyttää monenlaisia tulkintoja ja resonoi ihmisissä eri asioita. Jokainen tarkastelee teoksia oman elämislinssinsä lävitse. On ihana ajatus, että teos saa aina uusia merkityksiä uudessa kodissa. Se, että tulee tunnistetuksi taiteilijana ja saa kokea ympäristön tukea motivoi jatkamaan ja luo uskoa tämän työn järjellisyyteen. Valtava kiitos siitä teille.Katso Laura Tahvanaisen teoksia Turun Taidelainaamossa
täältä

Taiteilijan kotisivut: https://www.lauratahvanainen.pb.gallery/